Theosané

Rasa Theosanů (jejich název byl předlohou řeckému slovu theós = bůh, bohové; též Krytonská aliance) byla na sklonku své existence nejvyspělejší rasou Mléčné dráhy. Tato rasa existovala nejspíše přibližně 43 500 let. Doba její existence je rozdělena na dvě základní epochy:

 1. paralelní
 2. epocha projektu Magerios (lze přeložit z theoského jazyka jako „magie“)

1. Paralelní epocha

Probíhala přibližně 18 tis. let tedy v době, kdy Theosané ještě byli ve svém domovském vesmíru. Tato epocha se dělí na další menší období.

 1. období Krytonu
  • Theosané žili v této době stále na své domovské planetě Krytonu, kde se tato civilizace vyvinula a dospěla až do svého vesmírného věku. Došlo zde k prvním pokusům s hyperpohonem a základním typem štítů, které vedly k průzkumu theoské galaxie Zillio.
  • Bylo to nejdelší období theoské existence.
  • Došlo k prvním pokusům o sjednocení všech theoských národů, tyto pokusy však selhaly.
  • Byl kolonizován krytonský měsíc Dirya.
 2. období kolonizace
  • V této době dospěli Theosané do svého vesmírného věku. Byla vytvořena první theoská planetární kolonie – Neós ( theosky „nový“).
  • Kolonizace způsobila ještě větší rozkol mezi theoskými národy.
 3. období aliance Theosanů
  • Tato doba znamenala pro Theosany důležitou část svojí historie. Theoské národy se spojili do dvou aliancí – Neóské aliance a Krytonské aliance (později přešla do naší galaxie – pozdější Theosané). Tyto aliance mezi sebou vedli válku, kterou Krytonská aliance začala prohrávat. Tuto alianci dovedla myšlenka prohry k vytvoření projektu Magerios.

2. Epocha projektu Magerios

Tato epocha probíhala ve zbytku theoské existence. Dělí se dále dle období:

 1. období stavby (143 let)
  • V tomto období byl projekt ve svých začátcích. Nejprve zde byly provedeny výpočty fyzikálních zákonů stejných jako v jejich vesmíru. K těmto fyzikálních zákonům byly přidány zákony umožňující výskyt magie. Proběhla zde stavba generátorů vesmíru a dilatačních polí (zrychlení času v našem vesmíru z Theoského pohledu).
  • V tomto období se v našem vesmíru vytvořily první hvězdy, jejich soustavy a první galaxie.
 2. období výzkumu magie (276 let)
  • Dilatační účinky na náš vesmír byly zastaveny.
  • Theosané (Krytonská aliance) do našeho vesmíru vyslali několik výzkumných týmů, které se usadily na planetě v hvězdné soustavě známé jako Proxima centauri. Tyto týmy byly přeneseny do našeho vesmíru zařízením známým jako Porta universea.
  • Vědecké týmy zde pozorovali několik jevů – vývoj života na planetách s dilatačně zrychleným časem a použitelnost magie (chtěli ji využít ve válce s Neóskou aliancí jako zbraň).
  • Byl vyvinut přístroj jehož nositel mohl magii využívat – Loca´nur.
 3. období projektu Kvadrie (678 let)
  • Projekt byl pokus o vytvoření lidské rasy schopné užívat magii bez Loca´nuru.
  • Kvadrijci byli schopni používat magii díky parazitickému tvoru draniovi.
  • Objevili se největší protivníci Theosanů -> Sch´adové, kteří jsou odpovědní za jejich vymření.
 4. období projektu Latendrie (296 let – skončil v roce 35 před Kristem)
  • Tento projekt je velice podobný projektu Kvadrie. Theosané se pokoušeli o vytvoření lidské rasy schopné užívat magii bez drania a Loca´nuru.
  • Tyto pokusu probíhaly na dvou planetách naší sluneční soustavy souběžně – na Zemi a na Venuši.
  • Projekt skončil podle pozemského letopočtu roku 35 před narozením Krista. V tomto čase byli Theosané vyhlazeni Sch´ady.

Seznam planet obývaných Theosany

 1. Planety theoského vesmíru
  • Kryton – planeta nacházející se v theoském domovském vesmíru v galaxii Zillio, původní domovská planeta theosanů
  • Neós – planeta nacházející se v nejbližší obyvatelné hvězdné soustavě nedaleko Krytonu, první Theosany kolonizovaná planeta
 2. Planety našeho vesmíru
  • Proximea – první kolonizovaná planeta v historii našeho vesmíru, původně základna pro výzkum magie, nachází se ve hvězdné soustavě Proxima centauri
  • Trinea
  • Puntirea – předloha bájné zemi Puntu vyobrazované v egyptském písemnictví
  • Thulea Ultime – planeta na okraji galaxie, v řeckém písemnictví – bájný ostrov Thule
  • Olympea – poslední známá domovská planeta Theosanů

Rada Theosanů

 • národ Theosanů byl již od posledních několika set let v jejich domovském vesmíru veden Radou Theosanů
 • Rada Theosanů měla veškerou moc theoské civilizace
 • vydávala zákony a veškerá ustanovení týkající se fungování theoské civilizace
 • skládala se z osmi osob: Zeus (předsedy rady), Hera, Hádes, Poseidón, Deméter, Áres, Apollón, Athéna (tato jména později dali staří Řekové svým bohům – Theós = ,,bůh“, ,,bohové“)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *