Kvádrijci

Kvadrijci (z theoského kvadre = „věrní“) nebo též 2. lidská rasa je lidský národ, jenž se zrodil v planetární soustavě Alfa centauri, kde se v současné době nachází centrum kvadrijské společnosti. V pozemské (latendrijské) kultuře jsou Kvadrijci nazíváni Elfy. Domovskou planetou je planeta Kvadrie, kde se nachází hlavní město celého Kvadrijského impéria – Kladrionie. V současné době ovládá Kvadrijské impérium 29 planet zemského typu (dle pozemské terminologie). Planety zemského typu jsou jediné, kde může probíhat humanoidní život (říká to theoská teorie huminidů).

Vznik Kvadrijské rasy

Tato rasa byla vytvořena rasou Theosanů, která se pokoušela vytvořit humanoidní bytost se schopností ovládat magii za pomoci speciálních fyzikálních zákonů, které byly vsazeny do našeho vesmíru během procesu stavby.

Z části mají Kvadrijci genetickou výbavu theosanů. Základem této biologické podobnosti je jeden gen (Thegenom), jenž nemá žádný jiný živočich v galaxii (výjimkou jsou živočichové, kteří vznikali na planetách theoských projektů Kvadria a Latendria.

Kvadrijci jsou stavbou těla téměř schodní s pozemšťany. Mezi vnější odlišnosti patří ku příkladu ušní laloky, které jsou zašpičatěné. Mezi další odlišnosti patří lehce odlišná pohlavní soustava (tato rozlišnost však není překážkou pro mísení Kvádrijců s jinými humanoidními rasami – např. Latendrijci) a zabarvení očí může mít o mnoho více podob. Mezi vnitřní diferenciace patří lehce jiný systém vnitřní sekrece a hlavním rozdílem je speciální dutina v blízkosti centrální nervové soustavy. Tato dutina slouží jako prostor pro parazitického tvora, jenž Kvadrijcům umožňuje ovládání magie. Tento tvor byl theosany vytvořen tak, aby nemohl psychicky ovlivňovat svého nositele, není schopen sám myslet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *